هیچ کس


کاش می شد واژه دوست داشتن به 

واقعیت تبدیل می شد.

 

 

کی دوستت داره؟هیچ کس

کی برات می میره؟هیچ کس

 

کی عاشقته؟هیچ کس

 

کی فدات می شه؟هیچ کس

 

می دونی من کیم؟ همون هیچ کس

/ 0 نظر / 47 بازدید