کاش مےشد

کاش مےشد خدا را بوسید...

درشگفتم که سلام آغاز هر دیدارست ولی در نماز پایان است

شاید این بدین معناست که پایان هر نماز آغاز دیدار است.

                                              (دکتر علی شریعتی)

 

/ 0 نظر / 54 بازدید